Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 regelsubstantiv~n, reglarpå dörr boltskjuta för regeln [för dörren] bolt the doorbyggn. joist, beam
1 regelsubstantiv~n, reglerallm. rule; rättesnöre criter|ionpl. -iaföreskrift regulation, precept; maxim maximi (som) regelvanligen kommer han klockan åtta as a rule he comes…, he generally comes…göra det till [en] (ta som) regel att (+ inf.) make it a rule to + inf.
verkningslösadjektiv~tineffective; om t.ex. lag, regel inoperative
reglatransitivt verb~de, ~tmed regel bolt; låsa lock
oeftergivligadjektiv~tom krav el. skyldighet imperative, irremissible; om regel inflexible, absolute
avstegsubstantiv~et, =departure; från t.ex. regel deviation; från t.ex. det rätta lapse
tvärslåsubstantiv~n, ~arcrossbar; mellan stolsben o.d. äv. stretcher; regel bolt
normsubstantiv~en, ~ermåttstock standard; mönster äv. model; rättesnöre norm, criteri|onpl. -aregel rule
vanligen och vanligtvisadverbgenerally, usually; ordinarily, commonly; jfr vanlig; för det mesta in general; i regel as a rule
syndaintransitivt verb~de, ~tsin; transgress <mot against>synda mot en regel offend against a rule
© NE Nationalencyklopedin AB