Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

redskapsubstverktyg tool; spec. för hushållet utensil; utrustning equipment
potatisskalaresubstredskap potato-peeler
verktygsubstredskap tool, implementperson tool
krattasubstredskap rake
verbrake
skaftsubstpå t.ex. redskap, bestick handlebot. stalk, stem
diskussubstredskap el. idrottsgren discus; kastning discus-throwing
skrapasubstredskap scraperskråma scratchtillrättavisning telling-off
verbscrape; riva el. krafsa scratch
1 vågsubstredskap scale, scales (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasstörre weighing-machine; med skålar balanceVågen stjärntecken Libra
släggasubstsledgehammersport., redskap hammerkasta slägga throw the hammer; släggkastning hammer throw, throwing the hammer
presssubsttidningspress, redskap etc. presspåtryckning pressure; påfrestning strainsätta press på ngn put pressure on sb
© NE Nationalencyklopedin AB