Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

redbaradjektiv~trättskaffens upright; ärlig honest; hederlig honourablehan är redbar oförvitlig he is a man of integrity
rättrådigadjektiv~trättvis just; redbar upright, honest
hederligadjektiv~tärlig el. redbar honest; anständig decent; hedersam honourableen gammal hederligkakelugn a good old-fashioned…
rejäladjektiv~tpålitlig reliable, trustworthy; redbar honestgöra ett rejält arbete do [a piece of] solid workförstärkandeen rejäl förkylning a nasty (a stinker of a) coldett rejält kok stryk a good thrashing, a thorough hidingett rejält mål mat a substantial ([good] square, hearty) mealen rejäl skattesänkning a substantial tax reductionen rejäl utskällning a proper telling-off
© NE Nationalencyklopedin AB