Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

redanadverbalready; så tidigt som as early as; till och med evenredan då jag kom in märkte jag att… the moment I entered I noticed that…redan följande dag the very next dayredan som barn while still a child, even as a child
beläggaverbtäcka coverta upp platsalla platser är redan belagda all the seats are already occupiedbevisa find evidence of, support
liten (litet, lille, lilla, små)adjektivsmall; little; ytterst liten tiny, minute; kort shortvara tacksam för minsta lilla bidrag be grateful for the least little contributionlilla du! my dear!din lilla dumbom! you little fool!ett litet sött (sött litet) barn a sweet little child
(litet, lille, lilla, små)subststackars liten! poor little thing!redan som liten even as a child
1 hinnaverbnå, komma reach, getvi har hunnit långt i dag we have done a lot today, we have managed a lot todayfå tid get time, get the time; ha tid have time, have the timeom jag hinner if I find time, if I get the timevi har hunnit till sidan 200 we've got to page 200komma i tid manage to be in timefärgen har redan hunnit torka the paint has already dried
verb och partikelverbhinna framarrive in time, arrivehinna medhinna upp ngn (ngt)ifatt catch sb (sth) up
sompronomenom person who ( (objektsform) whom); om djur el. sak which; om person, djur el. sak ofta thatallt som all thatmycket som much thathan var den förste som kom he was the first to comeplatsen som han bor på the place where he is livingdet var här som jag mötte honom it was here that I met himdet är någon som knackar på dörren there is someone knocking at the door
konjunktionas, likevarför gör du inte som jag? why don't you do as I do?; vard. why don't you do like I do?om jag vore som du if I were youredan som pojke simmade han som en fisk even as a boy he swam like a fisheftersom as, since
adverb (framför superl.)när vattnet är som högst when the water is at its highestnär festen pågick som bäst right in the middle of the partynär man är som minst förberedd when one is least prepared
© NE Nationalencyklopedin AB