Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

recenseratransitivt verb~de, ~treview
kritiseratransitivt verb~de, ~tklandra criticize, censure, find fault with, pass strictures on; småaktigt carp atdu ska då alltid kritisera you are always finding faultrecensera review
anmälatransitivt verb-mälde, -mälttillkännage announce; rapportera:allm. report; sjukdomsfall o.d. äv. notifyanmäla en besökare announce a visitorrecensera reviewreflexivt verb-mälde, -mältanmäla sig report <för (hos) to>anmälaange sig själv give oneself upanmäla sig som medlem apply for membership <i of>anmäla sig till en kurs register for a course
© NE Nationalencyklopedin AB