Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rastlösadjektiv~trestless
nervösadjektiv~tallm. nervous; tillfälligt edgy, jumpy; rastlös restlessnervös [av sig] highly-strung; amer. high-strung; vard. nervybli nervös get nervous osv.; vard. get the willies (heebie-jeebies)var inte nervös! don't worry!, take it easy!han har nervösa ryckningar he has a nervous tic
oroligadjektiv~tängslig anxious, uneasy; starkare alarmed; bekymrad concerned, worried, troubled (för konstr. jfr oro); rädd apprehensive <för ngns skull for sb; för ngt of…>; om förhållanden troubled, disturbed, unsettled, unquiet; rastlös restless, fidgety; stormig turbulentpatienten hade en orolig natt …a bad nightoroliga tider unsettled (troubled) timesvar inte oroligför det! äv. never fear!, don't worry!
© NE Nationalencyklopedin AB