Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rapporteraverbreport <om on>
uppgeverbstate; ange give; rapportera reporthan uppgav sig vara… he declared himself to be…uppge sin ålder till… state one's age to be…
anmälaverbrapportera report; förlust, sjukdomsfall etc. notifyrecensera reviewanmäla sig report <för, hos to>anmäla sig som sökande till ett arbete apply for a jobanmäla sig till examen, tävling enter for
© NE Nationalencyklopedin AB