Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rapsubstmusik. rap
rappaverbmusik. rap
knackaverbknock; hårt rap; lätt tapknacka på dörren knock etc. at the doordet knackar there's a knockknacka sönder ngt break sth to pieces
fingersubstfingerha ett finger med i spelet have a finger in it, have a finger in the piehålla fingrarna borta från ngt keep one's hands off sthinte lyfta ett finger för att… not lift a finger to…han lägger inte fingrarna emellan då det gäller… he takes a tough line with…kunna ngt på sina fem fingrar know sth backwards, know sth from A to Zse genom fingrarna med ngt shut one's eyes to sthslå ngn på fingrarna a) tillrättavisa rap sb over the knuckles, come down on sb b) överträffa beat sb
© NE Nationalencyklopedin AB