Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rangordningsubstantiv~en, ~arorder of precedence (rank, av t.ex. sökande till arbete preference)
företrädesubstantiv~t, ~nförmånsställning preference, priority <framför over>ha företräde i rangordning take precedence <framför of (over)>lämna företräde åt trafik från höger give way to traffic coming [in] from the rightförtjänst advantage <framför over>; superiority (endast sg.) <framför to>hans fysiska företräden… his physical assets…
© NE Nationalencyklopedin AB