Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rangsubstranken konstnär av första rang a first-rate artist
lägreadjektivlower; i rang etc. inferior <än to>
adverblower
främstadverbförst first; längst fram in front; om rang foremost; huvudsakligen chieflyfrämst go first, walk in front
klasssubstclassskol., avdelning class, form; amer. grade; klassrum classroomrang grade, orderett första klassens hotell a first-class hotel
högreadjektivhigher etc.; se vidare högrang etc. superior <än to>; övre upper
adverbhigher, more highlytala högre! speak louder!, speak up!
värdighetsubstegenskap dignity <i of>han ansåg det vara under sin värdighet att göra det he considered it beneath him to do so, he considered it beneath his dignity to do soämbete etc. office, position; rang rank
gradsubstdegree; utsträckning extenti hög grad to a great degree, to a great extenti högsta grad in the highest degree, extremelytill den grad blyg att… shy to such a degree that…måttsenhet degree10 grader kallt 10 degrees below zero10 grader varmt 10 degrees above zerorang rank, gradestiga i graderna rise in the ranks
2 underprepositioni rumsbetydelse under; nedanför below, beneathstå under ngn i rang be below sbta ngn under armen take sb's armett slag under bältet a blow below the beltvara känd under namnet… be known by the name of…, go by the name of…5 grader under noll five degrees below freezing-point, five degrees below zeroi tidsbetydelse:under loppet av during, in; som svar på frågan 'hur länge' forunder dagen during the daydet regnade oavbrutet under fem dagar it rained continuously for five daysunder en resa ska man… when travelling one should…under tiden in the meantimeunder det att han talade skrev han några anteckningar while he was speaking he wrote some notes
adverbunderneath; nedanför below
© NE Nationalencyklopedin AB