Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

randigadjektiv~tstriped; om fläsk streaky; om t.ex. manchestersammet ribbedden är randig på längden (tvären) it is striped lengthwise (is cross-striped)det har sina randiga skäl there are good (special) reasons for it
randatransitivt verb~de, ~tgöra randig stripe; friare streak
långrandigadjektiv~trandig på längden striped, with vertical stripesbildl. long-winded, prolix
strimmasubstantiv~n, strimmorstreak; rand äv. stripe; vetensk. äv. stri|apl. -aepå huden (märke efter slag) wealen strimma av hopp a gleam (ray) of hopetransitivt verb~de, ~tgöra randig streak, stripe
© NE Nationalencyklopedin AB