Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

randsubstantiv~en, ränderskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasstreck o.d. stripe; strimma streak~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskant edge; brädd brim; spec. av större ytael.bildl. verge; bildl. äv. brink; gräns[område] borderstå på förtvivlans rand be on the verge of despairpå gravens rand on the brink of the gravevid öknens rand on the border of the desertfylla glaset till randen …to the brim
avgrundsubstantiv~en, ~erallm. abyss, precipicestå vid avgrundens rand bildl. be on the edge of the precipice; starkare be on the brink of disasteren avgrund av okunnighet abysmal ignorance
strimmasubstantiv~n, strimmorstreak; rand äv. stripe; vetensk. äv. stri|apl. -aepå huden (märke efter slag) wealen strimma av hopp a gleam (ray) of hopetransitivt verb~de, ~tgöra randig streak, stripe
1 gravsubstantiv~en, ~arallm. grave äv. bildl.; murad tomb; uppbyggd el. uthuggen sepulchreden okände soldatens grav the tomb of the Unknown Soldiertyst som i graven as silent as the gravehon står på gravens rand bildl. she has one foot in the grave
brantadjektiv=steep; tvär~ precipitous; djärvt uppstigande äv. boldbrant stigning steep (sharp) riseadverbsteeply osv.; jfr brantplanet steg brant the plane climbed steeplysubstantiv~en, ~erstup precipicerand verge äv. bildl.på ruinens brant on the verge of ruin
© NE Nationalencyklopedin AB