Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ramlaverbfalla fall, tumbleramla av fall offramla omkull fall down
omkulladverbdown, overramla omkull fall down, fall over
framstupaadverbramla framstupa fall flat, fall flat on one's face
trillaverbrulla roll; om tårar trickleramla tumble; falla fall
© NE Nationalencyklopedin AB