Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ramatransitivt verb~de, ~trama [in] frame
3 ramadjektivneutrum undviksrena rama, se under ren
rövarprissubstantiv~et, = el. ~er, det är rena rama rövarpriset oskäligt mycket it's daylight (highway) robbery
sömnpillersubstantiv-pillret, =sleeping-pillboken är rena rama sömnpillret the book really sends you to sleep
dårhussubstantiv~et, =madhouse, loony bin, funny farmdet här är ju rena [rama] dårhuset this is like a madhouse
3 renadjektiv~t (ibland adverb, jfr slutet)fri från smuts clean äv. bildl.; fläckfri spotless; prydlig tidy; oblandado.bildl. pure; outspädd el. om spritdrycker neat; oförfalskad el. om matvara o.d. unadulterated, pure; förstärkande:'rena rama', 'bara' o.d. mere, sheerrena [rama] dumheten sheer stupidityen ren förlust a dead lossren hy clear complexion (skin)rena linjer clean linesren lättja sheer lazinessdet är en ren lögn …a downright (sheer) lieren nyfikenhet mere (sheer) curiosityrent samvete clear consciencerena [rama] sanningen the plain (absolute) truthav en ren slump by a mere chancerent spel fair playren vinst net (clear) profitgöra rent städa o.d. clean up; se äv. rengörahålla rent [och snyggt] omkring sig keep things clean and tidy
© NE Nationalencyklopedin AB