Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

raketsubstantiv~en, ~errocket äv. fyrverkeripjäs; rymd~ o.d. missilefara i väg som en raket be off like lightning (a shot)
startbanasubstantiv~n, -banorflyg. runway; mindre landing strip; för raket launcher, launching-pad
avskjutningsubstantiv~en, ~arav raket o.d. launchingjakt. culling, shooting [in order to reduce the numbers]
startsubstantiv~en, ~erstart; avfärd äv. departure; flyg. takeoff; startande starting; av raket o.d. launchingflygande (stående) start sport. flying (standing) startvi måste vara med från starten …be in on it from the beginning, …get in on the ground floor
stegsubstantiv~et, =step äv. bildl.; ljud o. spår av steg äv. footstep; steglängd äv. pace; kliv (äv. bildl.) stride; utvecklingsstadiumel.raket~ stagesteg för steg, se stegvissakta stegen slacken one's paceta första steget take the first step; bildl. äv. take the initiativeta första steget till försoning make the first move towards…ta steget fullt ut bildl. go the whole way (hog)ta ut stegen gå fortare step out [better]ligga (vara) steget före be a step ahead
© NE Nationalencyklopedin AB