Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rakaverbshaveraka sig shave
direktadjektivdirect; omedelbar immediate
adverbdirectly; omedelbart immediately; raka vägen directinte direkt rik, men… not exactly rich, but…tv., som rubrik livesända direkt broadcast live
motsatssubstopposite <mot, till of>, contrary <mot, till of>vara raka motsatsen be quite the oppositestå i skarp motsats till ngt form a sharp contrast to sthi motsats till mig är han… unlike me he is…
© NE Nationalencyklopedin AB