Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rakadjektivstraight; upprätt erect, uprightrak arm offhand, straight off
ordföljdsubstrak ordföljd normal word orderomvänd ordföljd inverted word order
vänsteradjektiv och adverbleftvänster sida left side, left-hand side; se högerför vidare ex.
substpolit.vänstern the Leftsport.en rak vänster a straight left
sträckasubststretch; avstånd el. vägsträcka distance; delsträcka section; delsträcka, etapp leg
verbspänna stretchsträcka en muskel pull a muscle, stretch a musclesträcka på benen stretch one's legssträcka på sig tänja och sträcka stretch, stretch oneself; räta på sig straighten oneself upsträck på dig! stå rak! stand straight!sträcka sig a) tänja och sträcka stretch, stretch oneself b) ha viss utsträckning stretch, rangesträcka sig efter ngt reach for sth, reach out for sth
verb och partikelverbsträcka framt.ex. handen put out, hold outsträcka utput out, hold out; tänja stretch out; dra ut el. spänna stretch; förlänga extend
högeradjektiv och subst och adverbrighthan är min högra hand he is my right-hand mankomma från höger come from the righthöger hand ser man… el. till höger ser man… on your (the) right you see…höger sida om on the right-hand side ofgå på höger sida! keep to the right!sitta till höger om sit to the right of
substpolit.högern the Right; som parti the Conservatives (pl.)boxn.en rak höger a straight right
© NE Nationalencyklopedin AB