Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rafsaintransitivt verb~de, ~trummage [about]rafsa ihop sina saker scramble (scrape)…togetherrafsa åt sig ngt grab (snatch) [hold of] sth
krafsaintransitivt verb~de, ~tscratch <dörren on (at)…>krafsa ned hastigt nedskriva jot down, scrawl, scratchkrafsaskrapa, rafsa ihop scrape together
© NE Nationalencyklopedin AB