Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

racketsubstantiv~en, ~arracket; bordtennis~ bat
1 racksubstantiv~et, =sport. vard. racket
tennisracketsubstantiv~en, ~artennis racket
narkotikahandelsubstantiv~ntraffic in narcotics, drug traffic (racket)
senasubstantiv~n, senorsinew; anat. äv. tendon; på racket string
strängatransitivt verb~de, ~tstringstränga om t.ex. racket, gitarr restring
oljudsubstantiv~et, =oväsen noise; larm äv. din, racketföra oljud make a noise, be noisy
bullersubstantivbullret, =noise, din; dovt rumbling; stoj racketmed buller och bång with a great hullabaloo
oväsensubstantiv~detoljud noise; larm din, uproar; stoj racket; tumult hullabalooföra oväsen make a noise
satansubstantiv=, enden onde Satan, the Devil, Luciferi kraftuttr.ett satans oväsen a bloody racket
© NE Nationalencyklopedin AB