Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

racketsubstracket; bordtennisracket bat
tennisracketsubsttennis racket
narkotikahärvasubstnarcotics ring (racket)
2 strängsubstmusik.el.på racket string
bullersubstnoise, din; stoj racketmed buller och bång with a great hullabaloo
geschäftsubstshady businessdet är bara geschäft it's just a racket
solochvåraverbsolochvåra ngn play the lonely-hearts racket with sb, trick sb out of money by false promises of marriage
© NE Nationalencyklopedin AB