Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bagagehyllasubstluggage rack, baggage rack
pipställsubstpipe rack
kryddhyllasubstspice rack
diskställsubsti kök dish rack, plate rack
takräckesubstpå bil roof rack
torkställsubstför disk plate rack
ställsubstställning stand; för disk, pipor m.m. rack
1 hyllasubstshelfpl. shelvesmöbel set of shelves; bagagehylla rack
konfektionssyddadjektivready-made; vard. off-the-peg; amer. off-the-rack
sträckbänksubsthålla ngn på sträckbänken i spänning keep sb on tenterhooksligga på sträckbänken be on the rack
© NE Nationalencyklopedin AB