Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

biltävlingsubstcar race, motor race
motortävlingsubstmotor race
kapproddsubstboat race
cykeltävlingsubstcycle race
femtonhundrametersloppsubstfifteen-hundred-metre race, 1500-metre race
stafettloppsubstsport. relay race
rashatsubstracial (race) hatred
raspolitiksubstracial (race) policy
maratonloppsubstmarathon, marathon race
hästkapplöpningsubsthorse-race; löpande horse-racing
© NE Nationalencyklopedin AB