Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

röttsubstredse rött see red; se blåttför ex.
sminksubstmake-up; rött rouge; teat. greasepaint
skiftaverbchange, alter; omväxla med varandra alternateskifta i rött be tinged with red
skiftningsubstförändring changerött med en skiftning i blått red with a tinge of blue
skynkesubsttäckelse cover, coveringdet var som ett rött skynke för honom it was like a red rag to a bull to him
öresubstöreutan ett öre på fickan without a pennyinte värd ett rött öre not worth a brass farthing; amer. not worth a cent
rödadjektivred; högröd scarletRöda havet the Red Searöda hund German measlesRöda korset the Red Crossse rött see red; se äv. blå-för sammansättningar
märkaverbmark; lägga märke till notice, observemärk att… note that…skillnaden märks knappt the difference is hardly noticeablemärkt med rött marked in red
1 kortsubstspelkort, vykort etc. cardsköta (spela) sina kort väl play one's cards wellsport.gult kort yellow card, cautionrött kort red card, sending offfoto photopl. -sskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaspicture
köraverbdrive; på motorcykel el. på cykel ride; forsla take; tyngre gods carry, transportstöta, sticka, stoppa run, thrustköravisa en film show a filmdata. runjaga, motaköra ngn på dörren turn sb outåka el. färdas go, travel; om bil, tåg etc. run, gobilen körde rakt på bussen the car ran straight into the busköra mot rött el. köra mot rött ljus jump the red lights, jump the traffic lightskuggas i tentamen be ploughed; amer. be flunked
verb och partikelverbköra bortdrive away; forsla undan take awayköra bort ngn drive sb away, drive sb off, pack sb offköra fastget stuckköra framköra ifattcatch up withköra igång medvard., starta go ahead withköra ihjäl ngnrun over sb and kill him (her)köra ihopkollidera run into one anotherköra ihop med run into, collide withköra inen ny bil run inköra ompassera overtake; amer. passköra omkringdrive round, ride aroundköra omkull ngnknock sb downköra på ngnkollidera med run into sbkör till!all right! O.K!köra uppför körkort take one's driving testköra kasta ut ngnkick sb out, throw sb outköra över ngnrun over sbvard., inte ta hänsyn till not bother what sb thinks (says)
© NE Nationalencyklopedin AB