Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

röstsubstantiv~en, ~erstämma el. sångröst voice äv. bildl.röster höjdes för… voices were heard urging…ha röst sång~ have a good voicehöja (sänka) rösten raise (lower) one's voicelyssna till sin inre röst listen to one's inner voicemed hög (låg) röst in a loud (low) voiceha mild röst be soft-spokenpolit. voteröster votesantalet avgivna röster the number of votes cast, the [total] vote (poll)nedlagd röst abstentionfå 3000 röster poll (get, receive) 3000 votesfå de flesta rösterna äv. head the polllägga ned sin röst abstain [from voting]bli vald med tio rösters övervikt …by a majority of ten
pipigadjektiv~tom röst squeaky
voluminösadjektiv~tvoluminous äv. om röst
tenorstämmasubstantiv~n, -stämmorröst tenor [voice]; parti tenor [part]
honungslenadjektiv~thoneyedhonungslen röst mellifluous voice
gnälligadjektiv~tom personel.röst whiny; gäll shrill
strävadjektiv~trough; bildl. om sätt äv. harsh; om ljud el. ton el. röst harsh, grating, rasping; om röst äv. raucous; naturv. scabroussträv hud rough skin
2 bassubstantiv~en, ~armus.:person el. röst el. stämma bass
tårfylldadjektiv-fylltom ögon …filled with tears; om t.ex. blick el. röst tearful
grötigadjektiv~tporridge-like, pulpy, mushybildl.:otydlig om röst thick; oredig muddled
© NE Nationalencyklopedin AB