Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rörmokare~n, = och rörmontörsubstantiv~en, ~erplumber
vanligadjektiv~t a) bruklig usual <hos with; bland among>; 'gammal' el. invand (hos person) äv. accustomed, habitual; sed~ customary <hos with; bland among> b) vanligen förekommande el. vardaglig (mots. märkvärdig, speciell o.d.) ordinary; gemensam för många (mots. sällsynt) common; allmän general; ofta förekommande frequent; förhärskande prevalenten helt vanlig (vanlig enkel) rörmokare, händelse, växt a common [or garden]…mindre vanlig less (not very) commoni ordets vanliga bemärkelse in the common (usual, ordinary) sense of the wordi vanliga fall vanligen in ordinary cases, as a ruleden gamla vanliga historien the [same] old storyvanliga människor ordinary people, the common (general) run of peoplepå sin vanliga plats in its (their etc.) usual placevanligt sätt in the ordinary (usual) manner (way)det blir mer och mer vanligt it is becoming more and more common (frequent)som vanligt as usualsom vanligt [är] bland pojkar as is usual…vara bättre än vanligt …than usual
© NE Nationalencyklopedin AB