Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rörligadjektivflyttbar mobile, movable; om priser, ränta flexiblerörligt kapital working capital
vigadjektivsmidig lithe; rörlig agile, nimble
strålkastaresubströrlig searchlight; till fasadbelysning floodlight; teat. spotlight; på bil etc. headlight
smidigadjektivböjlig el. spänstig flexible; vig el. rörlig lithemjuk (om t.ex. ngns sätt) smooth and easy
© NE Nationalencyklopedin AB