Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rörandeadjektivoböjl.touching, moving; starkare patheticprepositionangående concerning, regarding; vad beträffar as regards
gripandeadjektivoböjl.rörande touching osv.; jfr gripa; pathetic, poignant
rådgivningsubstantiv~enadvice, guidance; yrkesmässigt counselling <i (rörande) i samtliga fall on, concerning>
© NE Nationalencyklopedin AB