Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rörsubstantiv~et, =lednings~ pipe; koll. äv. piping (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasspeciellt vetensk., tekn. tubei radio el. tv valve; amer. tubebot. reed; bambu~ el. socker~ cane
vattenledningsubstantiv~en, ~arrör water pipe; huvudledning water main, [water] conduit; akvedukt aqueduct
muffsubstantiv~en, ~arav skinn o.d. mufftekn. sleeve; rör~ socket; på axlar coupling-box, muff
nationalekonomiskadjektiv~teconomicen nationalekonomisk fråga som rör landets ekonomi a matter affecting the national economy
mynningsubstantiv~en, ~armouth äv. tekn.; ingång entrance; gatu~ o.d. äv. opening; rör~ o.d. orifice; på skjutvapen muzzle
stambytesubstantiv~t, ~nav rör plumbing overhaul, replacement of plumbing (water and sewage) stacks, plumbing stack repalcement
påksubstantiv~en, ~arthick stick, cudgel; vard., ben pinrör på påkarna! get moving!, get a move on!
cirkelsubstantiv~n, cirklargeom. circle äv. friarerubba ngns cirklar put sb out, upset sb's calculationsvi rör oss i cirkel we are going round in circles
munstyckesubstantiv~t, ~nfast:allm. mouthpiece; mus. äv. embouchure fr.; på slang nozzle; på rör, förgasare o.d. jet; löst, för cigarett etc. holder
slingasubstantiv~n, slingorringel av ngt hoprullat el. t.ex. rör~ coil; av rök o.d. wisp, wreath, trail; av väg el. flod o.d. winding; ögla loop äv. data.; hår~ lock; rak strand; ornament arabesque
© NE Nationalencyklopedin AB