Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

röksubstsmokegå upp i rök go up in smoke
ringlaverbringla sig om t.ex. väg, kö windwaɪnd; om hår, rök curl
spyverbvomit, throw upspy ut eld, rök belch forth
slingasubstt.ex. rörslinga coil; av rök etc. wisp; ögla loop; hårslinga lock
luktaverbsmell <på ngt at sth>det luktar gott it smells gooddet luktar rök it smells of smoke
bolmaverbbelch out smokebolma på en cigarr puff away at a cigardet bolmade rök ur skorstenen smoke billowed out of the chimney
kvävaverbchoke; av syrebrist el. rök vanligen suffocate; med t.ex. kudde smothervara nära att kvävas be almost choking <av with>opposition suppress; revolt quell
tjockadjektivthick ej om personom person 'kraftig' stout; fet fatrök, dimma etc. densetjock grädde double cream; amer. heavy cream
slingraverbwindslingra sig a) om t.ex. väg, flod wind; om växt trail; om t.ex. rök wreathe b) try to get round thingsslingra sig ifrån dodge, shirkslingra sig undan get out of it, get out of things
rykaverbsmokedet ryker ur skorstenen the chimney is smokingryka ihop fly at each other; börja slåss come to blowsdär rök min sista hundralapp there goes my last hundred kronor
© NE Nationalencyklopedin AB