Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 röjaverbskog clearröja mark clear landröja väg för clear the way for, pave the way forröja ngn ur vägen remove sbröja undan t.ex. hinder clear away; person el. hinder remove
1 röjaverbförråda betray, give away; yppa reveal; avslöja expose; visa show
utrymmaverblämna evacuate; t.ex. hus vacateröja ur clear out
yppaverbröja reveal; uppenbara discloseyppa sig erbjuda sig present itself; om tillfälle etc. arise, turn up; uppstå arise
© NE Nationalencyklopedin AB