Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

råkasverbmeet
sammanträffaverbråkas meet
sesverbråkas meet, see each othervi ses! see you later!, be seeing you!
stötaverbthrust; slå knock, bang, bumpkrossa poundstöta sig med ngn get on the wrong side of sbbli stött be offended <över by>stöta mot knock against (into), bump against (into), strike against (into)stöta på grund run aground
verb och partikelverbstöta emot ngtknock against sth, bump against sth, strike against sthstöta ihopkollidera med knock into each other; råkas run across each otherstöta ihop med a) kollidera med run into, collide with b) träffa run across, run intostöta påträffa el. finna come acrossstöta t.ex. svårigheter meet withstöta tillknuffa till knock against
© NE Nationalencyklopedin AB