Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rådandeadjektivprevailing, current; förhärskande predominantunder rådande förhållanden in the existing circumstances, in the present circumstancesden rådandenuvarande regimen the present regime
nuvarandeadjektivrådande existingi nuvarande läge in the present circumstancesi nuvarande stund at the present moment
aktuelladjektivtopical, current; nu rådande presentden aktuella dagen… the day in question…bli aktuell arise, come up, come to the foreAktuellt i tv the News (sing.)
© NE Nationalencyklopedin AB