Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rådaverbge råd advisevad råder du mig till? what do you advise me to do?ha makten rule; disponera dispose <över of>om jag fick råda if I had my wayomständigheter som jag inte råder över circumstances over which I have no controlförhärska prevaildet råder… there is (are)…
botsubstbotemedel remedy, cureråda bot på (för) remedy
härskaverbrule; regera reignråda prevail, be prevalentdet härskar… är, råder… there is…, there are…
© NE Nationalencyklopedin AB