Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rådsubstadvice ((endast sing.))ett råd a piece of advicelyda ngns råd take sb's advicejag har fått många goda råd I've had a lot of good advicebe ngn om råd el. fråga ngn till råds ask sb's advicemedel means; utväg way outdet blir väl ingen annan råd there will be no alternativehan vet alltid råd he is never at a losspengarjag har inte råd till (med) det I can't afford itrådsförsamling council
förslagsubstproposal; råd suggestion; plan scheme <till for>, project <till for>
1 lydaverbvara lydig obeylyda någons råd take sb's advice, follow sb's advicelyda under sortera under come under, belong under
rådaverbge råd advisevad råder du mig till? what do you advise me to do?ha makten rule; disponera dispose <över of>om jag fick råda if I had my wayomständigheter som jag inte råder över circumstances over which I have no controlförhärska prevaildet råder… there is (are)…
© NE Nationalencyklopedin AB