Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rättsvetenskapsubstantiv~enjurisprudence, legal science
juridiskadjektiv~tallm. legal, juridical; avseende rättsvetenskap jurisprudentialslå in på den juridiska banan go in for a legal careerjuridisk examen grad law degreejuridisk fakultet faculty of lawjuridisk hjälp legal assistancejuridiskt ombud legal representativejuridisk person mots. till fysisk juridical (juristic[al], artificial) personjuridiskt utskott judicial committee
2 rättsubstantiv~en (jfr rätta); rättighet el. det rätta el. allm. right; rättvisa justicerätten till arbete el. rätten att arbeta the right to workrätt prove (be) right, turn out to be rightge ngn rätt admit that sb is right, agree with sbdu gjorde rätt som vägrade you were right to refusedet gjorde du rätt i you did right therehan svarade inte och det gjorde han rätt i …and [he was] quite right toogöra rätt för sig göra nytta do one's share (bit); betala för sig pay one's wayha rätt [i ngt] be right [about sth]det har du rätt i you are right [there], how right you are!; vard. you are dead rightha rätten på sin sida be in the rightha rätt att (+ inf.) have a (the) right to + inf., be entitled to + inf.ha rätt till ngt have a right (be entitled) to sthhålla på sin rätt stand on (assert) one's rightskomma till sin rätt göra sig själv rättvisa do oneself justice, do justice to oneself; ta sig bra ut show (appear) to advantagetavlan kommer mera till sin rätt där that position does the picture more justice, the picture looks just right thereåren börjar ta ut sin rätt age is beginning to tell [on me (you etc.)]han är i sin fulla rätt he is perfectly (quite) within his rightsmed all rätt with perfect justice, very rightlymed vad rätt? by what right (authority)?skilja mellan rätt och orätt …right and wrong
~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasdomstol court [of law (justice)], law court; jfr rättasitta i rätten sit in court (on the bench)inför rättenförklarade han in court…~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasrättsvetenskap el. rättssystem law
© NE Nationalencyklopedin AB