Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 rättsubsträttighet right; rättvisa justicege ngn rätt admit that sb is rightkontraktet ger honom rätt till… the contract entitles him to…du gjorde rätt som vägrade you were right to refusegöra rätt för sig göra nytta do one's share; betala för sig pay one's wayha rätt be right <i ngt about sth>ha rätt till ngt have a right to sthkomma till sin rätt do oneself justice; ta sig bra ut show to advantagehan är i sin fulla rätt he is quite within his rightsmed rätt eller orätt rightly or wronglymed all (full) rätt with perfect justicerättsvetenskap lawdomstol court, court of law
© NE Nationalencyklopedin AB