Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rättighetsubstright; befogenhet authorityha fulla rättigheter be fully licensed
behörighetsubstkompetens qualification; myndighets rättighet authorityha behörighet att… be qualified to…, be authorized to…
yrkaverbyrka el. yrka fordra demand; resa krav på call for; som rättighet claim; kräva insist
tillkommaverbtilläggas be addeddessutom tillkommer moms in addition there will be VATtillkommatillhöra ngn: vara ngns rättighet be sb's due; vara ngns plikt be sb's dutydet tillkommer inte mig att (inf.) it is not for me to (inf.)uppstå come about, arise; om t.ex. roman be written
2 rättsubsträttighet right; rättvisa justicege ngn rätt admit that sb is rightkontraktet ger honom rätt till… the contract entitles him to…du gjorde rätt som vägrade you were right to refusegöra rätt för sig göra nytta do one's share; betala för sig pay one's wayha rätt be right <i ngt about sth>ha rätt till ngt have a right to sthkomma till sin rätt do oneself justice; ta sig bra ut show to advantagehan är i sin fulla rätt he is quite within his rightsmed rätt eller orätt rightly or wronglymed all (full) rätt with perfect justicerättsvetenskap lawdomstol court, court of law
© NE Nationalencyklopedin AB