Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 rättsubstmaträtt dish; del av måltid coursedagens rätt på matsedel today's special
3 rättadjektivriktig right, correct; rättmätig rightful; sann el. verklig true, realrätt skall vara rätt fair's fairdet är inte mer än rätt it's only fairdet är rätt åt honom! serves him right!göra det rätta do the right thingi ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the word
adverbkorrekt rightly, correctlyeller rättare sagt or rathergår din klocka rätt? is your watch right?räkna rätt antal count right; lösa ett räknetal do it rightstava rätt spell correctlyförstärkande quite; ganska pretty, ratherjag tycker rätt bra om henne I quite like herrakt straight, direct, right
2 rättsubsträttighet right; rättvisa justicege ngn rätt admit that sb is rightkontraktet ger honom rätt till… the contract entitles him to…du gjorde rätt som vägrade you were right to refusegöra rätt för sig göra nytta do one's share; betala för sig pay one's wayha rätt be right <i ngt about sth>ha rätt till ngt have a right to sthkomma till sin rätt do oneself justice; ta sig bra ut show to advantagehan är i sin fulla rätt he is quite within his rightsmed rätt eller orätt rightly or wronglymed all (full) rätt with perfect justicerättsvetenskap lawdomstol court, court of law
grönsalladsubstväxt lettuce; rätt green salad
avskrivenadjektivrätt avskrivet intygas… true copy certified by…
köttgrytasubstkärl stewpot; rätt hotpot, steak casserole
berättigandesubstjustification; rättmätighet justice, legitimacy; rätt right
dunkeladjektivrätt mörk dusky; mörk el. dyster gloomysvårfattlig el. oklar obscurehemlighetsfull mysterious
skipaverbskipa rätt administer justiceskipa rättvisa rättvist fördela etc. see that justice is done
ordningsföljdsubstorder, successioni rätt ordningsföljd in the right order
© NE Nationalencyklopedin AB