Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

räntabilitetsubstantiv~enprofitableness, remunerativeness
bärighetsubstantiv~ensjö. carrying capacity; flytförmåga buoyancytekn. bearing capacityekon. financial (earning) capacity; räntabilitet profitablenesstextil., dunblandnings tog rating
© NE Nationalencyklopedin AB