Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

räkneuppgiftsubstantiv~en, ~erarithmetical problem, sum
talsubstantiv~et, =antal el. siffertal number; räkneuppgift sumhela tal whole numbers, integersräkna ett tal do (work out) a sum
talande el. anförande speechtalets gåva the gift of speechdirekt tal språkv. direct speechindirekt tal språkv. indirect (reported) speechdet kan inte bli tal om det there can be no talk (question) of thatdet kunde inte bli tal om att sova sleep was out of questiondet har varit tal om det (det har varit på tal)en eller ett par gånger there has been talk of it…, that has been [brought] up…det har aldrig varit tal om det (om att (+ inf.)) kommit i fråga there has never been any question of that (of + ing-form)hålla [ett] tal make (give, deliver) a speech <för ngn for (in honour of) sb>i tal och skrift verbally and in writingfalla ngn i talet interrupt (break in on) sbtal om… speaking (talking) of…tal om det apropå äv. by the wayföra ngt på tal take (bring) sth up [for discussion]komma på tal come (crop) up
© NE Nationalencyklopedin AB