Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

putsatransitivt verb~de, ~trengöra t.ex. fönster clean; polera polish; klippa [ren] t.ex. hår el. naglar el. häck trimputsa ett rekord improve on a record, better (i lopp o.d. äv. lower) a recordputsa skor clean (polish, vard. shine) shoesputsa av clean; polera polish; give…a polish; hastigt o. lätt t.ex. fönster el. skor give…a wipe-overputsa upp clean (polera polish) uprappa plaster; med grov puts roughcast
rengöratransitivt verb-gjorde, -gjortclean; tvätta wash; skura:t.ex. kokkärl scour; golv scrub; putsa polish
jämnatransitivt verb~de, ~teg. level, make…level (even, smooth); kanterna på ngt even up; klippa jämn, 'putsa' trim; bildl. el. t.ex. vägen för ngn smoothjämna med marken level with the groundjämna av marken level; yta äv. make…even; tekn. face; klippa jämn el. 'putsa' trim [up]jämna till (ut) level, make…leveldet jämnar ut sig it evens itself out
hyfsatransitivt verb~de, ~tsnygga upp el. putsahyfsa [till] trim (tidy) up, make…tidy (trim, presentable); manuskript o.d. touch uplåt oss hyfsa glasen! dricka upp det sista let's empty our glasses!ekvation simplify, reduce
1 klippatransitivt verbklippte, klipptallm. cut; naglar äv. pare; gräs mow; vingar clip; får shear; biljett clip, punch; putsa, t.ex. skägg, häck trim; figurer o.d. cut out; film cutklippa håret få håret klippt have one's hair cutklippa [håret på] ngn cut sb's hairsom klippt och skuren för det arbetet (till att (+ inf.)) just cut out for…(for + ing-form)nu är det klippt! vard. that's torn (done) it!, we've had it!intransitivt verbklippte, klipptklippa med ögonen blinkklippa med öronen twitch one's earsklippa ut och klistra in data. cut and pastereflexivt verbklippte, klipptklippa sig få håret klippt have one's hair cut
partikelverbklippa avcut (hastigt snip) off; itu cut…in two; avbryta, t.ex. sina förbindelser sever; t.ex. samtal cut…short, put a stop toklippa bortcut off (away)klippa itu ngtcut…in two (half)klippa nedt.ex. en häck trim downklippa sönder ngtcut…[all] to pieces (bits)klippa tillklippa till efter mönster o.d. cut outklippa till ngn land (give, dot) sb oneklippa uppcut open, slitklippa ur (ut) ngtcut (clip)…out <ur en tidning of a newspaper>
skärasubstantiv~n, skärorredskap sicklemån~ crescenttransitivt verb och intransitivt verbskar, skuritcut; snida carve; skära för, t.ex. stek carvekniven skär bra …cuts wellskära halsen av ngn cut (slit) sb's throatskära en kurva cut a curveskära tänder grind (gnash, grit) one's teethskärakorsa varandra cut one another; speciellt geom. intersect; om gator crossskärangt i bitar cut…into pieces, cut up…skärangt i skivor cut…into slicesdet skär i hjärtat it cuts me to the heart (quick)det skär i öronen [på mig] it jars on my ears
reflexivt verbskar, skurit~ sig a) med t.ex. en kniv cut oneself <ngt on…>skära sig i fingret cut one's finger b) kok. curdle c) inte gå ihop (om t.ex. åsikter, färger) clash <mot varandra with…>det skar sig mellan dem they fell out
partikelverbskära avbort cut off (away); itu cut…in twoskära bortcut off (away, out); putsa bort trim offskära igenomeg. cut through; om ljud pierceskära ihopom motor seize [up], jamskära intr.:rista in inciseskära in ngt i ngt cut sth in sth, carve sth on sthitr.skäratränga in i cut intoskära itucut…in (into) halvesskära lossde skadade ur fordonet cut…looseskära nedallm. cut down (back); minska äv.:t.ex. utgifter reduce, cut, pare down; plötsligt slash; t.ex. produktion cut [back]skära sönderi bitar cut…to pieces, cut up…, cut…into piecesskära uppi bitar cut up; i skivor cut up…into slices, slice; t.ex. stek äv. carve [up]öppna cut…open
© NE Nationalencyklopedin AB