Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 pustasubstantiv~n, pustorgeogr. Hungarian steppe, puszta
2 pustaintransitivt verb~de, ~tflåsa puff [and blow], pantpusta ut ta en paus take a breather; återhämta sig recover one's breath; känna lättnad feel relief
vilasubstantiv~nallm. rest; ro äv. repose; uppehåll pause, intervalden sista (eviga) vilan the final (eternal) resten stunds vila a little resti vila at restgå till vila go (retire) to resttransitivt verb~de, ~trestvila benen rest one's legs, take the weight off one's feetintransitivt verb~de, ~tallm. rest äv. vara stödd <mot against; on>; högtidl. repose; om verksamhet el. arbete be suspended, be at a standstilllägga sig och vila have a lie-down, lie down and have a rest (for a rest)här vilar… here lies…vila i frid! rest in peace!ansvaret vilar på honom the responsibility rests on himvila på hanen bildl. wait and seevila på årorna rest on one's oarsvila tungt på weigh (press) heavily [up]ondet vilar en förbannelse över… there is a curse on…det vilar ett löjets skimmer över… there is something (a touch of the) ridiculous about…, an air of ridicule surrounds…den stämning som vilar över platsen the atmosphere which pervades…vila ut take (have) a good restreflexivt verb~de, ~tvila sig rest, take a restvila sig lite pusta ut take a short breathervila upp sig take (have) a good rest
© NE Nationalencyklopedin AB