Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

punschsubstSwedish punch, arrack punch
stanssubsttekn. punch
stansaverbpunch
2 bålsubstdryck punch
kasperteatersubstungefär Punch and Judy show
dängaverbvard.dänga till ngn punch sb, wallop sb
boxaverbboxas boxboxa ut bollen sport. punch the ball away
slagsmålsubstfight; vard. punch-upråka i slagsmål med get into a fight with
käftsubstkäft el. käftar jaws (pl.)håll käft! el. håll käften! shut up!slå ngn på käften punch sb on the jaw
2 slagsubststöt el. hugg blow; i spel stroke; med knytnäven punchvara ett hårt slag för be a hard blow toett slag i ansiktet a slap in the facegöra slag i saken settle the matterrytmisk rörelse beat; tekn. strokeklockslag strokeett slag en kort stund for a moment, for a little whilevänta ett slag! wait a moment!, wait a bit!mil. battleslaget vid Hastings the battle of Hastingsmed. apoplexyslag vanligen have a strokepå kavaj etc. lapel; på byxor turn-up; amer. cuff
© NE Nationalencyklopedin AB