Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

pulversubstantivpulvret, =powdermala (stöta) till pulver äv. pulverize
kakaosubstantiv~nbot. cacao; pulver el. dryck cocoa
guldbronssubstantiv~enlegering gold bronze; pulver bronze gilding
mjölsubstantiv~etsiktat ~ el. speciellt vete~ flour; något söndermalet el. t.ex. osiktat ~ el. ben~ meal; pulver powder; stoft dustinte ha rent mjöl i påsen bildl. have something to hide, be up to some mischief
stoftsubstantiv~et, =damm o.d. dust; fint pulver äv. powder; på fjärilsvingar scales (pl.)krypa (kräla) i stoftet för ngn bildl. crawl in the dust (grovel) before sbbli till stoft crumble to dustavlidens:lik [mortal] remains; aska ashes (båda pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB