Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pulssubstpulseta pulsen på ngn med. feel sb's pulsekänna ngn på pulsen sound sb outha åttio i puls have a pulse of 80
bultaverbknacka knock; dunka poundom puls throbbearbeta beat
2 dunksubstbankande thumping; om puls, maskin etc. throb, throbbingslag el. knuff thump
dunkaverbthump äv. om hjärtat; om puls, maskin etc. throbdunka på pianot thump on the pianodunka ngn i ryggen slap sb on the back, thump sb on the back
svagadjektivweak <av with>, feeble <av with>; utmattad faint; om t.ex. vin, öl lightsvag puls feeble pulsevara svag för have a weakness for, be fond ofringa slight; om ljud faint, softsvag värme kok. low heatskral poorett svagt hopp a poor result
© NE Nationalencyklopedin AB