Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

pulssubstantiv~en, ~arpulseta pulsen på ngn med. feel sb's pulseha 80 i puls have a pulse of 80känna ngn på pulsen bildl. sound sb out
ådersubstantiv~n, ådrorblod~ el. malm~ el. käll~ vein; puls~ artery
långsamadjektiv~t, ~maslow; senfärdig el. dröjande äv. tardy; maklig äv. leisurely; långtråkig boring, tediouslångsam puls sluggish (low) pulse
dunkaintransitivt verb~de, ~tthump; om puls, maskin o.d. throbdunka i bordet äv. bang (hammer) on the tabletransitivt verb~de, ~tdunka ngn i ryggen slap (thump) sb on the back
bultaintransitivt verb~de, ~tknacka knock; dunka pound; om puls throbmed bultande hjärta with a pounding (palpitating) heartbulta i väggen bang (pound) on the walltransitivt verb~de, ~tbearbeta beatbulta kött pound meat
svagadjektiv~tallm. weak; medlidsamt el. klandrande feeble; klen äv. delicate; bräcklig äv. frail; kraftlös el. utmattad faint; lätt el. om t.ex. el. vin el. öl light; liten el. ringa faint, slight, slender; otydlig el. om ljud faint, soft; om ljus äv. dim, feeble; skral poorha en svag aning om ngt have a faint (vague) idea of sthsvag hälsa delicate healthen svag känsla a slight feelingdet svaga könet the weaker sexjag har ett svagt minne av att… I have a vague recollection that…en svag likhet (misstanke) a faint (vague) resemblance (suspicion)svaga nerver weak nervessvag puls feeble pulseen svag skiftning a faint tingesvag tillbakagång mild recessionsvagt verb weak verbsvag värme kok. low heati ett svagt ögonblick äv. in a moment of weaknessvara svag för… have a weakness for (be fond of)…vara svag i engelska be poor at (skol. weak in) English
© NE Nationalencyklopedin AB