Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

provexemplarsubstantiv~et, =specimen, sample; av bok specimen (sample) copy
provsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastest äv. tekn., kem. el. kunskaps~ o.d.; tekn. o.d. äv. experiment; försök el. prövning trial; examens~ examinationmuntligt (skriftligt) prov oral (written) test (resp. examination)anställa ngn (göra ngt) prov …on trialsätta på prov put to the test, testta en vara prov take…on approval (on trial)~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasbevis proof; exempel specimenge ett (visa) prov t.ex. tapperhet display, give proof of~et, = el. ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskonkr.,speciellt hand., varu~ sample; provexemplar el. provbit specimenta ett prov med. take a specimen; jfr äv. blodprov, urinprovm.fl.
© NE Nationalencyklopedin AB