Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

provsubsttest; prövning trial; examensprov examinationvi har prov i biologi we have a biology testanställa ngn på prov engage sb on trialsätta på prov put to the testta varor på prov take goods on approvalbevis proofvaruprov sample; av tyg etc. pattern; provexemplar specimen
testsubstprov test
rättstavningsubstspelling, orthography; prov spelling test
diagnostiskadjektivdiagnostiskt prov diagnostic test
rättskrivningsubstspelling, orthography; prov spelling test
skrivningsubstskriftligt prov written test; för examen written exam
prövningsubstprov el. undersökning test, ordeal, examination; av t.ex. fullmakt investigationlidande ordeal, affliction
försöksubstattempt <till att, att göra at doing, to do>; experiment experiment; prov triali rugby try
undersökningsubstexamination, investigation; hälsoundersökning screeningmedicinsk undersökning medical examinationvid närmare undersökning on closer examination, on closer inspectionprov test, testing
svåradjektivdifficult, hard; mödosam heavy, toughallvarligi svårareallvarligare fall in serious cases, in more serious cases; stark. in grave casesett svårt fel misstag a serious error, a serious mistakeen svår förkylning a bad cold, a severe coldha svåra plågor be in great painett svårt prov a severe testen svår sjukdom a serious illnessett svårt slag a sad blowsvår värk severe paingöra det svårt för ngn make things difficult for sbha det svårt a) lida suffer greatly b) slita ont have a rough time of it; ekonomiskt be badly offha svårt för ngt find sth difficult
© NE Nationalencyklopedin AB