Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

protestsubstprotest <mot against>inlägga protest lodge a protest
protestmötesubstprotest meeting
demonstrationstågsubstdemonstration, protest march
tittarstormsubsti tv storm of protest from TV-viewers
protesteraverbprotest <mot against>, object <mot to>
reservationsubstprotest protestreservationmed en viss reservation with a certain reservationmed reservation för fel barring mistakes, allowing for mistakes
skarpadjektivsharp; brant steep; om smak el. lukt strong; om ljud piercing; om ljus, färg etc. bright, glaring; om sinnen keenskarp ammunition live ammunitionskarp protest strong protest
substta i på skarpen med ngn crack down on sbsäga till ngn på skarpen tell sb off properly
© NE Nationalencyklopedin AB