Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

protestsubstantiv~en, ~erprotest äv. sport. <mot against>; invändning objection <mot to>en skarp protest a strong protestinlägga protest protest, lodge (make, register, enter) a protestunder protest (livliga protester) under protest (vigorous protests)hand. protest
protestmötesubstantiv~t, ~nprotest (indignation) meeting
sjöförklaringsubstantiv~en, ~ar[ship's (captain's)] protest
gensagasubstantiv~n, -sagorjur. protest
proteststormsubstantiv~en, ~arstorm of protest (indignation)
klandersubstantivklandretallm. blame; starkare censure; kritik criticismjur.anföra klander mot protest (lodge el. enter a protest) against; testamente äv. dispute
reservationsubstantiv~en, ~erprotest protestreservationmed reservationförbehåll för prishöjningar allowing for…, subject to…avvaktande hållning reserve; jfr reserverad
opåtaltadverbdet får inte ske opåtalt …pass unnoticed (without a protest, unchallenged)
tittarstormsubstantiv~en, ~arTV. storm of protest[s] from televiewers (TV viewers)
demonstrationsubstantiv~en, ~eri olika betydelser demonstration; protestaktion äv. protest march
© NE Nationalencyklopedin AB