Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

proppatransitivt verb~de, ~tproppa…full cram, stuffproppa i ngn mat cram (stuff)…into sb (kunskaper …into sb's head)proppa i sig gorge (stuff) oneself <ngt with sth>proppa igen ett hål stop up…, plug [up]…
smäckatransitivt verbsmäckte, smäcktsmäcka i sig proppa i sig gorge (cram) oneself <ngt with sth>tillverka el. utföra vårdslöstsmäcka ihop knock up (together)intransitivt verbsmäckte, smäcktljuga lie
2 stoppatransitivt verb~de, ~tlaga strumpor o.d. darn, mendfylla fill; proppa cram; stoppa full stuff; möbler upholster; vaddera wadstoppafickorna fulla fill (cram)…stoppa korv stuff (make) sausagesplacera:allm. put; 'köra' thrust; 'sticka' stick
partikelverbstoppa i sigäta put away…; proppa sig full med stuff (cram) oneself with…stoppa input (resp. thrust el. stick) in, insert; stoppa undan tuck (stuff) away <i ngt in[to]…>stoppa nedput (tuck) downstoppa ned handskarna i fickan put (resp. thrust)…into one's pocketstoppa omett barn tuck…in, tuck…up [in bed]stoppa om ngn lakanet tuck the sheet round sbstoppa på sig ngtput sth into one's pocket (resp. pockets); tillskansa sig pocket sthstoppa uppdjur o.d. stuff
smällatransitivt verbsmällde, smälltslå el. dänga bang, knock; jfr slåsmiska smack, give…a smacking; på stjärten äv. spank, give…a spankingsmälla ngn på fingrarna (stjärten) rap sb over the knuckles (smack sb's bottom)
intransitivt verbsmall el. smällde, smälltom dörr o.d. bang, slam; om piska el. gevär crack; om kork pop; om segel o.d. flap; gå av el. om skott go offsmälla i dörrarna bang…, slam…smälla med piskan crack…det smäller lika högt it makes no difference, it is all the samedet smäller högre it is worth (it counts) more (is more valuable)
partikelverbsmälla avett skott fire off…skottet smällde av …went off [with a bang]vard. freak (flip) outsmälla i sigvard.:proppa i sig gorge (cram) oneself <ngt with sth>; plugga in cramsmälla ihopstänga (t.ex. bok) close…with a snapsätta ihop:t.ex. hus knock up (together); t.ex. historia make upsmälla tillngn slap, smack, give…a rapdet har [plötsligt] smällt till och blivit kallt it has turned cold [all of a sudden]smälla upp
© NE Nationalencyklopedin AB