Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

propositionsubstantiv~en, ~erlagförslag government billlägga [fram] en proposition present (introduce) a bill
regeringsförslagsubstantiv~et, =government proposal (proposition bill)
föreläggatransitivt verb-lade, -lagtförelägga ngn ngt till påseende el. underskrift o.d. put (place, lay) sth before sb; underställa submit sth to sbförelägga ngn en uppgift set sb a taskföreläggariksdagen en proposition introduce a bill into…jur., ålägga injuct, order
satssubstantiv~en, ~erspråkv. sentence; i specialiserad betydelse (om t.ex. huvudsats el. bisats) vanligen clauselogik. el. matem. proposition; filos., tes thes|ispl. -esskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasgeom. theoremPythagoras sats Phytagoras' theoremansats takeoff, runta sats take a runmus. movementuppsättning setkok., vid bakning o.d. batchvulg., sädesvätska wad, load
framställningsubstantiv~en, ~artillverkning production; fabriksmässig äv. manufacture; kem. o.d. preparationbeskrivning description; redogörelse statement, report, account; bild picture; personligt färgad skildring el. avbildning representationkort[fattad] framställning äv. resumé, précispl. likaskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IFB saknasfr.summaryhans framställning av saken his account (presentation) of the case (matter)muntlig (skriftlig) framställning skol. el. univ. oral (written) work (production)förslag proposal <om for>; proposition <om regarding, as to>; hemställan petition; anhållan el. hänvändelse application <om for>
© NE Nationalencyklopedin AB