Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

proportionsubstproportionha sinne för proportioner have a sense of proportioninte alls stå i proportion till… be out of all proportion to…
förhållandesubststate of things, conditions (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknascaseförhållanden omständigheter circumstancesunder alla förhållanden in any caserelationer relations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasförhållande mellan parter relationshipha ett förhållande have an affairproportion proportioni förhållande till in proportion to; i jämförelse med in relation to
© NE Nationalencyklopedin AB