Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

proportionsubstantiv~en, ~erproportionproportioner dimensioner äv. dimensions, size (sg.)ha sinne för proportioner have a sense of proportioni proportionerna 3 till 1 in the proportion (ratio) of 3 to 1stå i [omvänd (rimlig, rätt)] proportion till insatsen be in [inverse (reasonable, due)] proportion (ratio) to…inte alls stå i proportion till kostnaden be out of all proportion (be disproportionate) to…
storleksförhållandesubstantiv~t, ~nproportion
oproportionerligadjektiv~tdisproportionate, …out of proportion (scale)
uppblåstadjektiv=luftfylld blown up, inflatedmagen känns uppblåst my stomach feels bloatedinbilsk conceited; vard. stuck-uporimligt uppförstorad el. bildl.händelsen har blivit väldigt uppblåst …has been blown up out of all proportion
måttligadjektiv~tallm. moderate; i mat o. dryck äv. temperate; återhållsam abstemious; blygsam el. om t.ex. anspråk modest; om t.ex. succé el. intresse scantdet är inte måttligtvad han begär …is out of all proportion
förhållandesubstantiv~t, ~nsakläge el. tillstånd state [of things], conditions (pl.)förhållanden omständigheter circumstances[det verkliga] förhållandet är det att… the fact [of the matter] is that…som förhållandena nu är in the present state of things (circumstances); vard. the way things areunder alla förhållanden in any caseunder sådana förhållanden in (under) the (such) circumstancesförbindelse el. relation relations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasinbördes ~ relationship; kärleks~ [love] affairha ett [intimt] förhållande med have an affair withproportion el. relation proportion; matem. ratioi förhållande till a) in proportion to, proportionate[ly] to b) i jämförelse med in relation to, compared withi förhållande till sin ålder är han for his age…i förhållandet 1 till 3 in the ratio of 1 to 3
mellanprepositionspec. mellan två between; mellan flera el. 'bland' among[st]titta fram mellan molnen el. träden peep out from behind (from among)…är det något mellan dem? is there anything between them?mellan femtio och sextio personer infann sig some fifty or sixty people…han är mellan femtio och sextio år he is [somewhere] between fifty and sixtynatten mellan den 5 och 6 var det on the night of the 5th to the 6th…telefonen är avstängd natten mellan måndag och tisdag …from Monday evening till Tuesday morninghan dog natten mellan måndag och tisdag …on Monday night (senare in the early hours of Tuesday morning)proportionen mellanfödelse- och dödstal the proportion of…to…bättre förståelse mellan folken a better…among [the] nations, a better international…läsa mellan raderna read between the linesmellan fyra ögon in private; se vidare under öga
© NE Nationalencyklopedin AB