Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

prominentadjektiv=prominent
portalfigursubstantiv~en, ~erbildl. prominent figure
framskjutenadjektiv-skjutet, -skjutnaadvanced äv. mil.; bildl. prominent
markantadjektiv=påfallande marked, pronounced, sharp, striking; framträdande prominent
förgrundsfigur~en, ~er och förgrundsgestaltsubstantiv~en, ~erprominent figure
framträdandesubstantiv~t, ~nuppträdande appearanceoffentligt framträdande public appearanceadjektivoböjl.viktig prominent, outstanding, distinguished; påfallande el. dominerande conspicuous, salienten framträdande politiker a prominent politicianspela en framträdande roll play a prominent (conspicuous) part
framskjutandeadjektivoböjl.projecting; protruding äv. om underkäke, prominent; överhängande beetling
framståendeadjektivoböjl.bemärkt prominent; högt ansedd el. ypperlig eminent, distinguished, outstanding
utmärkandeadjektivoböjl.characteristic <för of>utmärkande egenskap characteristic, distinguishing qualitydet mest utmärkande draget i hans diktning äv. the leading (most prominent) feature of…
utståendeadjektivoböjl.om t.ex. tänder el. ögon el. öron protruding; om t.ex. kindknotor prominent; utskjutande projecting; utbuktande (äv. om ögon) protuberant, bulging; om t.ex. vinkel salient
© NE Nationalencyklopedin AB